Tilbake

Rehabilitering av pipe

Eldre pipeløp kan føre til pipebrann. Er pipeløpet i grei standard, men har antydninger til slitasje kan en rehabilitering av pipeløpet forhindre eventuelle større skader. Rehabilitering av pipe utføres av sertifiserte fagfolk etter krav fra det lokale feiervesenet.

For å ivareta sikkerheten i hjemmet bør man få sjekket pipeløp for slitasje eller skader. Dersom pipeløpet trenger rehabilitering er dette viktig å få ordnet. Typiske slitasjeskader kan være alt fra kondensskader til sprekker forårsaket av fuktighet, vær og vind. Det er også viktig å sjekke at ikke pipeløpet er nedbrutt av fyringsskader og sot.

Hvorfor utføre piperehabilitering?

For at pipeløpet skal fungere over lang tid er det en vesentlig faktor at løpet vedlikeholdes. Er pipeløpet ditt gammelt, anbefales det å få det sjekket. Har du en eldre pipe betyr ikke dette at den må skiftes ut, det holder i mange tilfeller med en rehabilitering. Har du en pipe som er nedbrutt av sot, kondens eller syreskader kan piperehabilitering kreves. Dersom dette ikke utføres kan du få fyringsforbud. Er skorsteinen kledd i brennbart materiale må skorsteinen oppgraderes.

Skorsteinsrehabilitering er en investering

En skorsteinsrehabilitering er med på å gjøre boligen din mer brannsikker. Det vil i tillegg være med på å gi en verdiøkning på boligen. En slik jobb bør utføres av sertifiserte fagfolk. Dette er først og fremst viktig når det gjelder garanti, men også med tanke på kvalitet og trygghet. Vi utfører rehabilitering av pipe i Molde og omegn, og leverer dokumentasjon på utført arbeid.

Fliseksperten tilbyr rehabilitering av piper på eneboliger, hytter og næringsbygg i Molde og omegn.

Fliseksperten tilbyr rehabilitering av piper på eneboliger, hytter og næringsbygg i Molde og omegn.

Fordeler med rehabilitering av pipe

  • sikkerhet - med tanke på brann
  • økt verdi på bolig
  • redusere skadelige utslipp
  • miljøvennlige
  • god trekk i pipen

Bruk fagfolk

Velger du en godkjent håndverker kan du være sikker på at jobben utføres etter krav og regler. Dette sikrer deg mot å sitte med et hus med grove feil og ekstrautgifter i ettertid. Ved å bruke fagfolk får du utført en sikker og trygg piperehabilitering.

Sjekk pipeløpet

Vi hjelper deg med å finne ut hvor og eventuelt hva feilen er. Deretter utbedrer vi feilen ved å utføre rehabilitering av pipen. Når oppdraget er utført og du får klarsignal til å fyre igjen, kan du sitte å se på snøen daler ned, mens du sitter varm og god i egen stue.

Opplever du dårlig trekk i pipen? Dette kan du sjekke selv:

• sjekk om spjeldet er åpent
• undersøk om det er hindring i pipeløpet
• sjekk om det er åpning fra røykrør til pipen
• kontrollér pipehatten
• sjekk at sotluke er stengt

Hva koster rehabilitering av pipe?

Det er flere faktorer som spiller inn når det kommer til prisen av piperehabilitering. Det ene er lengden på pipeløpet, det andre er antall og type ildsteder i boligen. Det som også har noe å si er hvordan tilstanden på pipeløpet er. Vi utfører derfor en befaring før vi kan gi en pris på arbeidet.